NLP

Skap egne verktøy til din hverdag

Arbeider du med veiledning, relasjonsbygging, stressmestring, motivasjon eller personalutvikling?

NLP gir deg nyttig innsikt og effektive verktøy til din jobbhverdag i møte med mennesker og team. Utdanningen hos oss er en meget kraftfull bevisstgjøringsprosess basert på erfaringslære.

Du vil kunne hjelpe deg selv og andre ved å:

  • ta i bruk ressurser og bli kvitt mentale begrensninger
  • sette fokus på fremtiden, identifisere konkrete mål og skape mot og indre motivasjon
  • forstå og påvirke tankemønstre, læremønstre og atferd
  • utvikle egne og andres ferdigheter
  • kommunisere på en god måte
  • utnytte ressurser og kompetanse i bedriften
  • skape valgmuligheter og økt fleksibilitet
  • bevisstgjøring av nået og ønsket måloppnåelse

NLP-arbeidet foregår i spesifikke, konkrete rammer som bidrar til utvikling ved å være fokusert på kommunikasjon, ressurser, muligheter, fremtid og måloppnåelse.

NLP kurs med Coaching og NLP skolen